Formulari de contacte

Sigues lliure d'expressar-te com vulguis, envia les teves inquietuds.

Internet Girona

Carrer Sant Adolf, 18
17220 Sant Feliu de Guíxols
Girona

Servei comercial i vendes

Telèfon

+34 872 55 05 82

Horari

de dilluns a divendres
10:00 – 14:00 i 16:00 – 20:00

Envia el teu missatge

Normalment contestem tots els missatges rebuts en poques hores, si es cap de setmana hauràs d'esperar una mica més.

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al registre d’activitats del tractament del que és Responsable Internet Girona, S.L. amb CIF B17816216 i domicili social situat al carrer Joan Torrent i Fàbregas 17 17220, Sant Feliu de Guíxols (Girona), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que Internet Girona, S.L. té previst realitzar:

- Finalitat: atendre les seves consultes i/o sol·licituds.
- Termini de conservació: mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i sempre en compliment dels terminis legalment establerts.
- Base legítima:
• Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
• Interès Legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió ('dret a l'oblit'), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació de consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la teva petició a l'adreça postal carrer Joan Torrent i Fàbregas 17 17220, Sant Feliu de Guíxols (Girona) o al correu electrònic dades(@)internetgirona.cat. Podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. Les dades identificades amb una marca (*) s'entenen com a camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com a necessaris per a escometre les finalitats esmentades anteriorment. Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de Internet Girona, S.L.