Preguntes Freqüents - FAQ

Tipus de domini de primer nivell (TLD, Top Level Domain)

Dins dels dominis de nivell superior o TLD, cal distingir:

Dominis "geogràfics" o "Country code top level domain" (ccTLD) (.es, .cat, .nl, .uk,etc): identifiquen un territori determinat i estan compostos per les dues primeres lletres d'un país, d'acord amb els codis estàndard ISO3166-1 per a la representació de noms de països o territoris.

Els seus criteris o requisits de registre i assignació varien de país a país. Les funcions de delegació dels "Country code top level domain" (ccTLD) està atribuïda a la Internet Assigned Numbers Authority (IANA),(http://www.iana.org)
En el cas d'Espanya, el ESNIC, (http://nic.es) organisme integrat en l'entitat Pública Empresarial RED.ES, adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, és l'autoritat competent per a la gestió del Registre de noms de domini de Internet sota el codi de país ".es".

Les principals funcions d'ESNIC inclouen les relacionades amb l'assignació de dominis amb extensió ".es" d'acord amb la normativa vigent en cada moment, així com la realització de les funcions tècniques necessàries per garantir el correct funcionament del sistema de dominis ".es". En l'actualitat els tràmits administratius són molt exigents a l'hora de contractar un nom de domini territorial de segon nivell (sota es). Això provoca que el temps involucrat en la contractació sigui molt elevat, sobretot si es compara amb la contractació "en línia" dels genèrics.

Noms de domini genèrics: no estan associats a un país determinat sinó més aviat tracten d'establir el caràcter o propòsit del nom de domini. En aquest sentit, els usos més freqüents dels dominis són els següents:

- COM, ús comercial.
- NET, serveis relacionats amb Internet.
- ORG, Organitzacions sense ànim de lucre.
- INFO: de suport a la xarxa.
- BIZ, negocis.
- NAME, restringit per a ús personal o particular.

El registre dels noms de domini genèrics és de lliure disposició i no és necessari acreditar a priori requisits, per això s'indiqui que els noms de domini genèrics es registren sota el principi generalment acceptat de "primer que arriba, primer que se serveix ("First come, first serve")

En "registrar" o donar d'alta un nom de domini, les dades del mateix es faran accessibles a nivell global emprat per a això la funcionalitat "WhoIs". La base de dades WhoIs és una eina d'accés públic a través d'Internet que permet a les persones accedir la informació sobre un nom del domini particular,per verificar la disponibilitat/titularitat del nom de domini en qüestió, i per això constitueix la principal font d'informació sobre dominis a la Xarxa. En fer una recerca WhoIs sobre un domini, s'obtindran generalment els següents dades:

- Registrant: Propietari del domini, titular ja sigui persona física i / o jurídica
- Administrative contact.: Contacte administratiu, principal responsable de la seva gestió
- Billing contact: contacte de facturació, que gestionarà en primer terme la renovació del domini un cop arribat a terme el seu termini de vigència (no és obligatòria la seva publicació).
- Technical Contact: responsable de la gestió de les DNS associades al domini.
- DNS o servidors de noms. Perquè un domini resolgui s'han d'associar 2 servidors .

  • registradors, dominis, registre, tld
  • 26 Els usuaris han Trobat Això Útil
Ha estat útil la resposta?